Pokestopy

PoProstuChmielu-PGOPoProstuChmielu-PGO Posts: 4 ✭✭
edited November 2020 in Criteria Clarifications

Witam altana przy placu zabaw może być zaakceptowana?

Jeszcze jedno pytanko czy nominacje zaakceptowana mogę jeszcze nominować? (Ponieważ już w tej kratce jest 1 pokestop i ten zaakceptowany sie nie pojawił, dosłowanie obok jest inna kratka i pojawi się sie gym) Chyba wiecie o co chodzi!

Comments

Sign In or Register to comment.