Brak Eventu

TeamRocketZimi-PGOTeamRocketZimi-PGO Posts: 3 ✭✭
edited November 2020 in Poland Wayfarer Challenge

Witaj


Chciałem zapytać, czy ktoś wie, dlaczego dziś nie było wydarzenia Fighting Pokemon?


Miało być 29 listopada od 10:00, a nie było nic, nawet premiera była nagrodą, a sam sprawdziłem?Hello


I wanted to ask if anyone knows why there was no Fighting Pokemon event today?


It was supposed to be November 29 from 10:00, and there was nothing, even the premiere was a prize, and I checked it myself wayspots

Tagged:

Comments

Sign In or Register to comment.