Barany

donPatolog-PGOdonPatolog-PGO Posts: 1 ✭✭

Z tego co widzę, to szkoda składać nominacji, to chyba idioci albo dzieci głosują.

Identyczne nominacje podobnych punktów i trzeba mieć szczęście...

Moderator Edit: Removed words that targetted a particular community to make it sound more generalized

Post edited by blueeeeeee-ING on

Comments

Sign In or Register to comment.