Zamítnuto

Renesanční dům, zmiňován r. 1576, kdy Tomáš Železný žádá císaře, aby zde mohl vařit pivo a šenkovat víno. V 17. a 18. stol. patřil rodu Třebízkých. R. 1788 byl prodán rodu Kellerů, který jej vlastni do r. 1926. V r. 1993 byla hospoda uzavřena a přeměněna na sklad. R. 1995 byl hostinec obnoven.

Je zapsán jako Kulturní památka.

Mám podat znova? Je významný a má kulturní i historický význam


Comments

  • Maxyme99-PGOMaxyme99-PGO Posts: 953 ✭✭✭✭✭

    I think it can be eiligible as it's some kind of restaurant, but you must make more effort with your nomiantion. I posted what you must improve in your other thread about this place, look at it, and I think it should help you :)

    Good luck with renominating it :)

Sign In or Register to comment.