Email - pokestop?

EU: Hi, how long will i know if a pokestop has been added to the game? Or will I get an e-mail?


PL: Cześć, kiedy będę wiedzieć, czy pokestop został dodany do gry? Czy otrzymam e-mail?

Answers

Sign In or Register to comment.