PoiDescription contains one or more banned world

Title of the Wayspot: Nhà truyền thống huyện Phú Giáo

Location: 11.297144,106.79745

City: Binh Duong

Country: Vietnam

Screenshot of the Rejection Email: Don't have

Photos to support your claim:

Additional information: 

-I want to fix the description to:"Nhà Truyền Thống huyện Phú Giáo, hay còn gọi là nhà Mũi Nhọn, Dinh Tỉnh Trưởng tỉnh Phước Thành. Đây là nơi lưu giữ các chứng tích chiến tranh và truyền thống hào hùng của dân tộc trên vùng đất Phước Thành ngày xưa- Phú Giáo ngày nay."

-I want to fix the title to: "Nhà Truyền Thống huyện Phú Giáo"

As far as I know, the word "Truyền Thống" in Vietnamese language has been banned for unknown reasons

Comments

Sign In or Register to comment.