Welcome to the Bug Reporting page! Please refer to these tips when submitting new bug reports:
1. Browse the known issues section or check if another user previously posted about a similar issue.
2. Upvoting posts help us understand how many players are experiencing the bug.
3. Refer to the Best Practices to learn how to write a bug report.
4. File each issue separately if you’ve encountered multiple issues.

Allt jag skickar in blir "ej godkänt"

Börjar misstänka att det är något som inte stämmer. Jag har spelat i flera år och kan reglerna.


Granskar själv väldigt många nomineringar. Börjar tappa lusten totalt. Jag lägger ner så mycket tid på att hjälpa folk med nomineringar. Mina blir röda, jag får inte ens någon förklaring på varför.


Jag kan inte överklaga heller. Är detta en bugg?

1
1 votes

Active · Last Updated

Comments

Sign In or Register to comment.