Title/Description Edit Appeals: Đông Ngạc Pagoda

Title of the Wayspot: Đông Ngạc Pagoda

Location: 21.090702,105.783644

City: Ha Noi

Country: Vietnam

Edit Title: Nhà Cổ kiểu Pháp

Edit Description: Kiến trúc thuộc địa pháp trên đất Hà Nội nằm tại Đông Ngạc - Từ Liêm

Screenshot of the Rejection Email:

Additional information: Change the name to match the object

Tagged:

Comments

Sign In or Register to comment.