Plac zabaw na świeżym powietrzu

Pszemkovsky-INGPszemkovsky-ING Posts: 7 ✭✭
edited May 2021 in [Archive] Appeals

Plac zabaw na świeżym powietrzu

52.626593,16.565243

Szamotuły

Polska

Usunięto istniejący Wayspots przez przeciwną frakcje. Obok także istniejący portal i też usunięty. Proszę przyjrzeć się sprawie i osobie usuwającej.

Post edited by NianticGiffard on

Comments

This discussion has been closed.